Kontaktlogo

Strømsvigt

Lejer er pligtig til at afværge og begrænse en eventuelt opstået skade. Når skaden er konstateret, skal lejer kontakte BJØRNSHOLM Ejendomsadministration på telefonnummer 33311002

Hvis det ikke er muligt at få kontakt til BJØRNSHOLM, kan ejendommens vicevært Per Brunse kontaktes på telefonnummer 21666505 

Hvis det ikke er muligt at få kontakt til viceværten, kan el-installatør C. I. Tønnesen kontaktes på telefonnummer 28191063. Såfremt skaden er forsaget af lejeren selv, vil regningen for installatørens besøg blive sendt til lejeren for betaling. 

Inden du kontakter BJØRNSHOLM, vicevært og evt. C. I. Tønnesen, bør du gennemgå følgende tjekliste:

Hvis du ikke har strøm i din lejlighed, kan fejlen ligge to steder:

 • Problemet kan skyldes en fejl i din el-installation i din lejlighed
 • Problemet kan skyldes en fejl i el-forsyningsnettet uden for huset

Find selv fejlen:

Er hele din bolig uden strøm?
HPFI-relæet er afbrudt:

 1. Sluk for alle sikringer.
 2. Tænd HPFI-relæet.
 3. Tænd en sikring ad gangen.
 4. Hvis HPFI-relæet afbryder igen har du fundet den fejlramte sikring.

Sluk den fejlramte sikring, og tænd for de øvrige sikringer en ad gangen.

Er det kun en del af din bolig, som er uden strøm?
Sikringen er sprunget:

 1. Sluk for sikringen.
 2. Sluk for alle stikkontakter og lamper som forsynes fra den defekte sikring.
 3. Udskift sikringen til en af samme størrelse.
 4. Tænd for sikringen.
 5. Tænd for stikkontakter og lamper en ad gangen.
 6. Springer sikringen med det samme, er der en fejl i din installation og du skal kontakte en el-installatør
 7. Hvis sikringen springer igen har du fundet den defekte brugsgenstand.
 8. Tag den defekte brugsgenstand ud af stikkontakten eller lampeudtaget.

Hvad gør jeg?
Nogle gange kan sikringer "snyde lidt". Selvom sikringen tilsyneladende ikke er sprunget, så prøv alligevel at udskifte den. Den lille farvede melder i midten af sikringen kan af og til fejle.

Hvis fremgangsmåden herover er fulgt, uden en fejl er fundet, skal du kontakte Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, da det kan være en stikledningssikring, der er brændt over. Alternativt kan du jf. indledende afsnit kontakte C. I. Tønnesen.    

Er dit HFI/HPFI relæ ikke afbrudt, eller kan du se, at dine naboer heller ikke har lys, er der sandsynligvis tale om en strømafbrydelse i hele området, og fejlen vil da typisk ligge hos elselskabet, hvorfor du skal kontakte elselskabet i stedet for Håndværkerforeningen eller C. I. Tønnesen.

< Tilbage