Kontaktlogo

Låsesmed

Lejer er pligtig til, når skaden er konstateret, at kontakte BJØRNSHOLM Ejendomsadministration.

Ved akut og pludselig opstået skade uden for normal arbejdstid kan Mejlshede Låse kontaktes på telefonnummer 35393939. Såfremt skaden er forsaget af lejeren selv, vil regningen for låsesmedens besøg blive sendt til lejeren for betaling.

< Tilbage