Kontaktlogo

Hærværk

Lejer er pligtig til at afværge og begrænse en eventuelt opstået skade. Når skaden er konstateret, skal lejer kontakte BJØRNSHOLM Ejendomsadministration på telefonnummer 33311002

Hvis det ikke er muligt at få kontakt til BJØRNSHOLM, kan ejendommens vicevært Per Brunse kontaktes på telefonnummer 21666505.

Ved akut og pludselig opstået skade i forlængelse af indbrud eller hærværk uden for normal arbejdstid kan Falck kontaktes på vagttelefon 70102030. Ejendommen har tegnet service-abonnementer for hhv. Bredgade 4/Store Strandstræde 3 samt Store Strandstræde 5. Falck kan sørge for ind- og udvendig afdækning af bygningen.

Såfremt skaden er forsaget af lejeren selv, vil regningen for Falck’s besøg blive sendt til lejeren for betaling. 

< Tilbage